Latest News

บริการทางการเงินที่รู้สึกห่างเหิน💱, พายุบุ๊ค ได้โปรโมทอย่างไร! พายุบุ๊คเวิลด์ ใน ZEP

บริการทางการเงินที่รู้สึกห่างเหิน💱, พายุบุ๊ค ได้โปรโมทอย่างไร! พายุบุ๊คเวิลด์ ใน ZEP…

ประสบการณ์การฝึกอบรมพนักงานแมคโดนัลด์: ปีที่สองกับ ZEP สู่การเรียนรู้แบบสนุกสนาน 🍟

สำรวจการฝึกอบรมพนักงานแมคโดนัลด์ผ่าน ZEP ที่เปลี่ยนการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยด้านอาหารให้สนุกเหมือนเกม…